جلد اول: مکانیک

http://www.fatemi.ir/Images%5CBooks%5C4771%5Cserway%201%20big.jpg

جلد دوم: ترمودینامیک، ارتعاش ها و امواج

جلد اول:

تألیف : ریموند سروی , کریس ووئیل

ترجمه : منیژه رهبر

چاپ اول - ۱۳۹۴

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰۰ ریال

ناشر: فاطمی

هم اکنون می توانید با کلیک روی آیکون زیر بخشی از جلد یک این کتاب را داشته باشید.


جلد دوم:

تألیف : ریموند سروی , کریس ووئیل

ترجمه : منیژه رهبر

چاپ اول - ۱۳۹۴

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰۰ ریال

ناشر: فاطمی

هم اکنون می توانید با کلیک روی آیکون زیر بخشی از جلد دو این کتاب را داشته باشید.


لازم به ذکر است جلد سوم وچهارم این کتاب مهر ماه امسال منتشر خواهد شد.