با احترام به تمامی کاربران وبلاگ فراسوی فیزیک

قوانین وبلاگ صرفا جهت بهبود ارائه مطالب و اظهار نظر شما عزیزان است ، انتظار می رود شما عزیزان به این قوانین احترام بگذارید.

قوانین کامنت های کابران :

1- نظراتی که کاربران در آنها مسائل مذهبی و علمی را بطور نادرست مقایسه و قصد تعدی به عقاید دیگران را دارند پذیرفته نخواهد شد.

2- نظراتی که در آنها توهین صورت گرفته باشد تایید نمی شوند .

3- وبلاگ فراسوی فیزیک یک وبلاگ علمی بوده و فقط و فقط نظرات مرتبط با مباحث تایید و پذیرفته خواهد شد.

تذکر : تمامی نظرات مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و نظراتی که قوانین را نقض کرده باشند حذف خواهند شد.