حتماً به یاد دارید در کتاب علوم خواندیم که بیشتر فضای یک اتم خالی است. اگر بخواهید دقیق‌تر بدانید که این فضای خالی چند درصد از حجم اتم است، باید این عدد را در نظر بگیرید: ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶%

جالب اینجاست که اگر کل نژاد بشر را طوری کنار هم قرار دهیم که فضای خالی درون اتم‌ها پر شوند؛ همه در فضایی به‌اندازه یک حبه قند جای می‌گیرند.

منبع : ساینس آنلاین


هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام"وبلاگ علمی فراسوی فیزیک" از لحاظ اخلاقی غیرانسانی می باشد لطفا رعایت فرمایید.