دوستان وهمراهان گرامی وبلاگ فراسوی فیزیک سلام و درود برشما:

بعد اتمام فصل مدارس ما دوباره آماده خدمت رسانی به شما در حوزه فیزیک هستیم ...

امیدوارم مثل گذشته ما را دنبال کنید.