اگر وزنه ای با مجموعه ای از طناب ها و فنر ها از سقف آویزان شود، و فنر وسط را قطع کنیم برای وزنه چه اتفاقی می افتد؟


شما می توانید پاسخ خودتان را در بخش دیدگاه های این مطلب برای ما ارسال کنید .
هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام"وبلاگ علمی فراسوی فیزیک" از لحاظ اخلاقی غیرانسانی می باشد لطفا رعایت فرمایید.