با توجه به مطلب اخیر درباره اصل برنولی به سوال زیر پاسخ دهید :

چرا هواپیما ها می توانند وارونه پرواز کنند ؟

شما می توانید پاسخ خودتان را در بخش دیدگاه های این مطلب برای ما ارسال کنید .

به پاسخ های درست هدیه ویژه ای اهدا خواهد شد.

توجه ! لطفا ایمیل خود را نیز ذکر کنید تا در صورت درست بودن پاسخ هدیه را برایتان ارسال کنیم.

از امروز تا یک هفته فرصت دارید تا جواب را برای ما ارسال کنید ...