دانشمندان موفق به کشف کهکشانی دورافتاده شده‌اند که می‌تواند دریچه‌ای به سوی گذشته‌های بسیار دور جهان هستی باشد.

دانشمندان موفق به کشف کهکشانی دورافتاده شده‌اند که می‌تواند دریچه‌ای به سوی گذشته‌های بسیار دور جهان هستی باشد.

براساس گزارش تایم، این کهکشان که توسط رصد‌خانه کک در هاوایی کشف شده‌، در فاصله 13.2 میلیارد سال نوری از زمین قرار گرفته‌است، یعنی دورتر از دورترین کهکشانی که تاکنون کشف شده‌است. چنین فاصله‌ای به آن معنی است که اخترشناسانی که امروز ستارگان این کهکشان را می‌بینند، درحال تماشای چهره این ستارگان در 600 میلیون سال پس از بیگ‌بنگ هستند. براساس تخمین‌های جدید، جهان هستی 13.8 میلیارد سال پیش به‌وجود آمده‌است.

اخترشناسان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا می‌گویند با نفوذ به اعماق تار و پود جهان هستی می‌توان به گذشته سفر کرد. کشف این کهکشان که EGSY8p7 نام دارد می‌تواند دریچه‌ای ارزشمند را به سوی گذشته‌های جهان هستی بگشاید و دیدگاهی جدید را درباره متولد شدن اولین ستارگان در جهان پس از انفجار بزرگ ایجاد کند. 

اخترشناسان با استفاده از طیف‌نگار قدرتمند MOSFIRE رصدخانه کک و به واسطه ردیابی خط تشعشعات لیمن-آلفا، ردپایی از گاز داغ هیدروژنی که به واسطه پرتوهای فرابنفش ستاره‌های تازه متولد شده داغ می‌شوند، موفق به تعیین قدمت کهکشان شدند.