منفی 2/89 درجه سانتی‌گراد؛ این عددی بود که در تاریخ 30 تیرماه 1362 (از آنجا که ترتیب فصول در نیمکره شمالی و جنوبی برعکس است، این تاریخ متقارن با آخرین روزهای نخستین ماه از فصل زمستان است) دماسنج ایستگاه تحقیقاتی وستوک روسیه واقع در قطب جنوب نشان می‌داد .

این دما سردترین دمایی است که تاکنون روی زمین به ثبت رسیده است. محیط فوق‌العاده سرد اطراف وستوک به‌خاطر موقعیت ایستگاه در فلات قطب جنوب است؛ جایی در فاصله 1255 کیلومتری از نزدیک‌ترین ساحل و ارتفاع 3488 متری بالای سطح دریا. در این مکان هوا رقیق است، باد منجمد کننده است، و تاریکی به مدت 4 ماه از سال بر منطقه حکمفرماست. ایستگاه وستوک که در تاریخ 25 آذر 1336 برپا شده است، خانه 13 تا 25 دانشمند است که به‌طور دائمی در آنجا سکونت دارند. این دانشمندان با مطالعه نمونه مغزه‌های یخی به دنبال نشانه‌هایی از حیات در دریاچه عظیم وستوک می‌شوند؛ دریاچه‌ای که زیر بیش از 4000 متر یخ دفن شده است.