مطالعه محققان دانشگاه استرالیا روی بیش از ۲۰۰ هزار کهکشان تایید می‌کند که جهان هستی به آرامی درحال مرگ است. 

براساس گزارش دیسکاوری، بررسی طول موج نوری 200 هزار کهکشان در طول موج‌های فرابنفش تا فروسرخ نشان می‌دهد که میزان تولید انرژی جهان هستی نسبت به دو میلیارد سال پیش به نیم رسیده و این روند کاهش تدریجی ادامه خواهد‌داشت.

به گفته اخترشناسان مزکر مطالعاتی ایمز ناسا کهکشان‌های جدید‌تر نسبت به آنچه کهکشان‌های جوان در گذشته از خود انرژی تولید می‌کردند،‌انرژی کمتری ایجاد می‌کنند و از سویی دیگر سرعت نابود شدن ستاره‌های کهنسال و تولد ستاره‌های جوان با یکدیگر همخوانی ندارد و ستاره‌های کهنسال با سرعت بیشتری از تولد ستاره‌ها، نابود می‌شود،‌به این شکل به تدریج جهان به فضایی خالی و سرد تبدیل شده و در نهایت تمامی ماده درون آن نابود خواهد شد. اخترشناسان می‌گویند نور جهان هستی به تدریج درحال کم‌فروغ‌تر شدن است.

با این‌همه چنین رویدادی برای کامل شدن به صد‌ها تریلیارد سال زمان نیاز دارد. نتایج این پژوهش که برای هفت سال به بررسی 200 هزار کهکشان دور و نزدیک پرداخته، روز دوشنبه در نشست اتحادیه بین‌المللی نجوم در هاوایی ارائه شد. در انجام این پروژه تلسکوپ‌هایی از قبیل VISTA و VLT و همچنین تلسکوپ WISE ناسا و تلسکوپ هرشا اروپا مشارکت داشتند.