٢٩ تیرماه سالگرد فرود انسان بر سطح ماه است؛ اینفوگرافى زیر جزییات حضور ٢١ ساعته‌ سرنشینان آپولو ١١ بر سطح ماه را توضیح مى دهد.

اینفوگرافیک: ۲۱ ساعت بر روی ماه

21 ساعت بر روی ماه